måndag 16 augusti 2010

Inte surkart - äppelkart


Singo jobbar på fruktansvärt. Frukta ej du Guds församling. Frukt är godis. Äppel, päppel, piron, paron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar